Skip to main content

Yeşilay Web Sitesi Kullanım Şart ve Hükümleri

Bu site Yeşilay Spor Kulübü resmi internet sitesi olup, ziyaretçilerin aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini okumaları gereklidir. Site ziyaretçileri ve kullanıcılar buradaki mevcut kullanım şart ve hükümlerini kabul etmiş olur ve bu şart ve hükümler, siteyi her ziyaret ettiğinizde geçerli olmaya devam edecektir. 

 • Bu web sitesi Yeşilay Spor Kulübü tarafından kulübün kurumsal yapısı, iletişim bilgileri ve faaliyetleri hakkında kamuoyunu ve kurumları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 • Sitede yer alan formlarda istenen bilgilerin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Kullanıcı bilgilerinin doğruluğu, ilgili kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez.
 • Kullanıcı bu sitede yer alan hizmetleri, kendi bilgilenmesi veya ticari olmayan amaçlarla kullanabilir. Bu sitede yer alan herhangi bir hizmet ve/veya materyal ticari amaçlarla kullanılamaz.
 • Kullanıcı, sitede yer alan tüm hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, videoların, görsellerin, dokümanların, dijital dosyaların, elektronik hizmet ve materyallerin telif hakkının Yeşilay Spor Kulübü’ne ait olduğunu kabul ve beyan eder. Sitede yer alan herhangi bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, videoların, görselleri, dokümanları, dijital dosyaları elektronik materyali, bilgiyi, ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde kullanıcı hesabının iptal edileceğini ve 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcının, site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının, kodların ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Sitedeki hizmetlerin kullanılması sırasında kullanıcı bilgisayarında oluşacak arıza, bilgi kaybı ve diğer kayıpları ve her türlü teknik sorun veya kullanılmaması sebebi ile oluşacak her türlü zarar ziyandan Yeşilay Spor Kulübü sorumlu olmayıp tüm sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Bu ve benzeri hallerde ve meydana gelebilecek zararlardan dolayı Yeşilay Spor Kulübü’nden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
 • Kullanıcı, Yeşilay Spor Kulübü’nün ve/veya başka bir kullanıcı ve/veya bir üçüncü şahsın yasal haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, ses ve görüntü kayıtlarına ilişkin videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veritabanlarını, Yeşilay Spor Kulübü’nün izni dışında başka bir web sitesinde ve/veya mecrada yayınlamayacağını, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Yeşilay Spor Kulübü ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, site geneline zarar verecek veya Yeşilay Spor Kulübü’nü başka sitelerle davalık duruma getirecek zarar verici iş ve eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder. Aksi takdirde bundan doğacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu konuda Yeşilay Spor Kulübü’nün tüm haklarını saklı tuttuğunu peşinen kabul eder.
 • Yeşilay Spor Kulübü bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Bu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
 • Bu internet sitesinde yer alan bilgi, rapor, gözlem, tahmin, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Yeşilay Spor Kulübü tarafından kamuoyunu ve kurumları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet sitemizde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemektedir.
 • Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yeşilay Spor Kulübü dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
 • Yeşilay Spor Kulübü internet sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.
 • Sitemiz, herhangi bir kişisel bilgi verilmeden ziyaret edilebilir ve incelenebilir. Sitemize kişisel bilgi girişi yapılması durumunda, ziyaretçilere ait bilgiler Yeşilay Spor Kulübü tarafından güvenli bir şekilde saklanacaktır.
 • Yeşilay Spor Kulübü internet sitesine ilişkin tüm haklar saklıdır.©