Skip to main content

Kurumsal

Yeşilay’ı tanıyın.

İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan, ayrım gözetmeden tüm toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, bilimsel metotlar kullanarak bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay, milli ve ahlaki değerleri gözeterek halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Alkol bağımlılığıyla mücadele etmek amacıyla 1920 yılında İstanbul’da Hilali Ahdar adıyla kurulan Yeşilay, kurulduğu günden bugüne kadar bağımlılık türlerinin çeşitlenmesiyle tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarını mücadele alanına dâhil etmiştir.

Eğitim programları, bilimsel çalışmalar, kültür sanat etkinlikleri, yayınlar, yarışmalar, kulüp faaliyetleri, iletişim ve farkındalık kampanyaları ile bağımlılıklara karşı çok boyutlu olarak mücadele edilmektedir. 2016 yılında hayata geçirilen ve 2022 yılı itibariyle Türkiye genelinde sayıları 105’e ulaşan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bağımlı bireyler ile yakınlarına ücretsiz psikososyal destek sunulmaktadır.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm topluma iyi ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak, sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve spor yaparak bağımlılıkların zararlarından korunmalarını sağlamak amacıyla Türkiye genelinde Yeşilay Spor Kulüpleri faaliyete geçirilmiştir.

Yeşilay Spor’u tanıyın.

Yeşilay Spor Kulübü, Türkiye genelindeki teşkilatlanmasıyla başta atletizm, bisiklet, boks, okçuluk, güreş, izcilik, cimnastik, judo, masa tenisi, taekwondo ve yüzme olmak üzere bireysel spor branşlarında faaliyet göstermektedir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili federasyonların tüzük ve yönetmeliklerine göre kurulan ünitelerle tescil işlemleri, sporcuların lisans ve vize işlemleri takip edilmekte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyet ve turnuvalara katılım sağlanmaktadır. Bu faaliyetler için gerekli bilgi, malzeme, araç ve gereçleri temin edilmekte, kamplar, kurslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlenmektedir. 

Yeşilay Spor Kulübü, Türkiye genelinde spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmakla birlikte, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak ülkemize yararlı, sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar. 

Misyonumuz.

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını destekleyecek doğrultuda; başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm topluma iyi ve sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlığı kazandıracak faaliyetler yürütmek, sporcu yetiştirmek, yeteneklerini göstermelerini sağlayacak fırsatlar sunmak ve başarılı sporcuları desteklemek.

Başkanın Mesajı

Sevgili Yeşilay Dostları,

Yeşilay Spor Kulübü olarak, Türkiye genelinde spor faaliyetlerinin geliştirilmesini; gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutularak ülkemize yararlı, sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlıyoruz. 

Bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile ilgili farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz projelerde sporun, sanatın ve bilimin ışığında ilerliyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarından da memnuniyet duyuyoruz. Spor ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. 

Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm insanlığa iyi ve sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlığı kazandıracak faaliyetler yürütmek, sporcular yetiştirmek, yeteneklerini göstermelerini sağlayacak fırsatlar sunmak, başarılı sporcuları desteklemek öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda Yeşilay Spor Kulüplerini ülkemizin her bir köşesinde faaliyete geçiriyoruz.

Türkiye genelindeki teşkilatlanmamızla başta atletizm, bisiklet, boks, jimnastik, güreş, izcilik, judo, masa tenisi, okçuluk, tekvando ve yüzme olmak üzere bireysel spor branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Bağımsız bir dünya, bağımsız bir topluma ulaşabilmek için sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne gönülden inanıyoruz. 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Yeşilay Spor Kulübü Başkanı

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mücahit ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Osman Baturhan Dursun
Başkan Vekili

Kağan Şahin
Başkan Yardımcısı

Yasin Erol
Sekreter

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
Sayman

Salih Çil
Üye

Faruk Kacır
Üye

Emre Ete
Üye

M. Nurullah Atalan
Üye

Samet Koca
Üye

Gülsüm Melike Şimşek
Üye

Ülkenur Büke
Üye

Halit Albayrak
Üye

Amaçlarımız

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm topluma iyi ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak, sağlıklı alışkanlıklar edinerek ve spor yaparak bağımlılıkların zararlarından korunmalarını sağlamak. Spor branşlarını tanıtmak, sevdirmek, öğretmek ve bu branşlarda faaliyette bulunmalarını teşvik etmek ve Türk sporuna alt yapı hazırlamak.

Sosyal, kültürel, ruhsal ve bedensel açıdan gelişmiş, sağlıklı, üreten, düşünen, milli ve manevi değerlere saygılı, eğitimli, çağdaş ve sporu seven bir gençliğin yetişmesine katkı sağlamak. Toplumun sağlık, çevre, dostluk, kültürel ve sportif faaliyetler yönünden gelişmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, sportif faaliyet olanakları sağlamak.

Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadelesine katkıda bulunmak hedefi doğrultusunda toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirmek, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli iş birliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirmek, toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Tüzük
İncele
Mevzuat
İncele
Logo
İncele
Baskı Şablonları
İncele